dilluns, 13 de febrer de 2017

Lola la taquillera en la filla

DADES DE LA FOTOGRAFIA DE MONCOFA I ELS MONCOFINS:
LEMA     :  Lola la Taquillera

LLOC      : 
ANY         :   196_
ORIGEN : MASanz
PERSONA O PERSONES:


COMENTARIS:
A Lola li deien "La Taquillera", perquè estava de taquillera en el cine de l'estiu de Pàcedes, en lo que hui es el mercat i la bilblioteca.

NOTA: 
Si saps alguna coseta d'aquesta fotografia ho pots ficar en comentaris.

Nit de cap d'any, Manolita i Vicente.

DADES DE LA FOTOGRAFIA DE MONCOFA I ELS MONCOFINS:
LEMA     :  Manolita i Vicente en una nit de Cap d'Any

LLOC      : Cine d'estiu Alós
ANY         : 197_ 
ORIGEN : MASanz
PERSONA O PERSONES:
Vicente Rius
Manolita Espinós

COMENTARIS:
 En els anys 70, els festeros de Sant Antoni, feien en el cine d'estiu "Alós", cubert en uns tendals "toldos", la nit de Cap d'any.
Era l'encontre dels jovens del poble per celebrar aquesta festa.

NOTA: 
Si saps alguna coseta d'aquesta fotografia ho pots ficar en comentaris.

dimarts, 31 de gener de 2017

El bou en el carrer Vte. R. Alós


DADES DE LA FOTOGRAFIA DE MONCOFA I ELS MONCOFINS:
LEMA     :   

LLOC      : 
ANY         :   
ORIGEN : MASanz
PERSONA O PERSONES:


COMENTARIS:
  

NOTA: 
Si saps alguna coseta d'aquesta fotografia ho pots ficar en comentaris.

Bous en la mar

DADES DE LA FOTOGRAFIA DE MONCOFA I ELS MONCOFINS:
LEMA     :   

LLOC      : 
ANY         :   
ORIGEN : MASanz
PERSONA O PERSONES:


COMENTARIS:
  

NOTA: 
Si saps alguna coseta d'aquesta fotografia ho pots ficar en comentaris.

bous i vaques a Moncofa


DADES DE LA FOTOGRAFIA DE MONCOFA I ELS MONCOFINS:
LEMA     :   

LLOC      : 
ANY         :   
ORIGEN : MASanz
PERSONA O PERSONES:


COMENTARIS:
  

NOTA: 
Si saps alguna coseta d'aquesta fotografia ho pots ficar en comentaris.

L'afició als bous en Moncofa.

DADES DE LA FOTOGRAFIA DE MONCOFA I ELS MONCOFINS:
LEMA     :   

LLOC      : 
ANY         :   
ORIGEN : MASanz
PERSONA O PERSONES:


COMENTARIS:
  

NOTA: 
Si saps alguna coseta d'aquesta fotografia ho pots ficar en comentaris.

El bou en el carrer Sant Antoni

DADES DE LA FOTOGRAFIA DE MONCOFA I ELS MONCOFINS:
LEMA     :   

LLOC      : 
ANY         :   
ORIGEN : MASanz
PERSONA O PERSONES:


COMENTARIS:
  

NOTA: 
Si saps alguna coseta d'aquesta fotografia ho pots ficar en comentaris.